Tinnsjøstrånda i dag.

Eg har hatt glede av å feire 17. mai i villmarka, både på fjellet og i skogen. Nordafor var det helst på tiurleik på den tida.  Nå e det den tradisjonelle 17. mai feiringa som gjelder i Gransherad. Sammen med venner, familie og bygdefolk som me likar. Stort trivlegare kan det ikkje bli.