Isfiske på Tinnsjøen

Isfiske på Tinnsjøen er kjent fe godt fiske. På sytti og åttitallet kunne det være hundrevis av isfiskere på Tinnoset. I dag er det færre. Årets høydepunkt er når snerken legg seg. Isen e nå ca 7 cm, men den lå seg fe ett par dager siden og det er grunn til å være forsiktig!

Me har koselige hytter i enkel standard t utleie. 1000,- fe helga , 1700,- fe uka, tenkte me å ta. Passer fe 2-3 stk. Strøm og ved inkludert. Ring 97985271 om du vil være på isen heile helga. Morrabettet e best og hyttene ligg heilt nede ved Tinnsjøen. ( kan sjå pilkehøla fra vindu). Skal komme meir tilbake t detta