Erta upp te byfolk!

FOTO: Min tolkning av Gamle- Bryn til dette innlegget. Det blei ein sur, sint gammal grinebitter. Kan du sjå at han er: Erta upp tå byfolk. Det e like fyri`n slær!

Gamle Bry’n har støl på auståsen i Gol.
Denna leigde’n ut på åremål i fjol.
No fær’n kjaft for at sauid’n hass gå
rundt buaveggen der å gjera det ‘rei må
No æ’n erta upp tå byfolk,
like fyri’n slær.
Ja no æ’n ill, og so sur som rognebær